Бременни

  • Фотоаеаия за бременна
    Бременни

    Кога да започнем с упражненията след секцио?

    Въпросът кога да започнете с упражненията след секцио зависи от множество фактори и трябва да се консултирате със своя лекар или физиотерапевт, преди да започнете каквито и да било физически активности. Обикновено, след секцио е препоръчително да се започне с леки, постепенни упражнения, за да се предотвратят компликации и да се даде време на тялото да се възстанови правилно. Ето няколко общи насоки, които може да помогнат: Питайте лекаря си: Когато сте готови да започнете с упражнения, посъветвайте се със своя лекар или гинеколог. Те ще ви дадат индивидуални насоки, взимайки предвид вашето здравословно състояние и хода на възстановяването след операцията. Стартирайте постепенно.Започнете с леки упражнения, като например разходка на…